2020

2020

Thursday 17th September - 7pm start
Tuesday 13th October - 7pm start

NO MEETING

Thursday 12th November - 7pm start

NO MEETING

Tuesday 8th December - 7pm start

NO MEETING

2021

Thursday 14th January - 7pm start

ALL MEETINGS IN 2021 WILL BE ZOOM MEETINGS

Tuesday 16th February - 7pm start

Thursday 18th March - 7pm start

Tuesday 13th April - 7pm start

Friday 14th May - 7pm start

Tuesday 15th June - 7pm start

Thursday 16th September - 7pm start